20/10/22 Εκδήλωση – συζήτηση: (Σ)τα βήματα των ανθρώπων

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2022, ώρα 17.00

Μεταναστευτικά αρχεία, ιστορική και εθνογραφική έρευνα

Το ερευνητικό έργο «Onehundredyears, tworefugeecrises: EntangledHistories // Housing // Economies» διοργανώνει, στο πλαίσιο της έκθεσης (Σ)τα βήματα των ανθρώπων στο Βόλο, την εκδήλωση, με θέμα «Μεταναστευτικά αρχεία, ιστορική και εθνογραφική έρευνα». Στην εκδήλωση θα παρουσιάσει μέρος της έρευνάς της η Όλγα Λαφαζάνη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΙΙΕ/ΕΙΕ και Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου 1C2rRC. Η εκδήλωση απευθύνεται σε φοιτήτριες και φοιτητές και όσες και όσους ενδιαφέρονται για τα παραπάνω θέματα.

ΧΩΡΟΣ: Έκθεση «(Σ)τα βήματα των ανθρώπων»
Διεύθυνση: Υποδήματα Δαμιανού Παυλιόγλου,
Στρατηγού Μακρυγιάννη 145, Βόλος

Η έκθεση «(Σ)τα βήματα των ανθρώπων» πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου 100memories στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με τη σύμπραξη των συνεταιριστικών επιχειρήσεων Sociality (με αντικείμενο την τεχνολογία) και Commonspace (με αντικείμενο τον συμμετοχικό σχεδιασμό) στο πλαίσιο της δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-04827).