Ελένη Κυραμαργιού

Η Ελένη Κυραμαργιού είναι ιστορικός και ενταταλμένη ερευνήτρια του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Είναι επιστημονική υπεύθυνη του έργου «100memories: Ολοκληρωμένη δράση φυσικής και ψηφιακής τεκμηρίωσης και προβολής της μικρασιατικής προσφυγικής μνήμης». Έχει εργαστεί σε ερευνητικά έργα του στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας. Η κοινωνική και πολιτική ιστορία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας βρίσκεται στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων της και της ερευνητικής της πορείας. Το νήμα αυτό διαπλέκεται με τη σταθερή εστίαση στους οικισμένους χώρους, τους προσφυγικούς πληθυσμούς και τους ποικίλους μετασχηματισμούς τους. Είναι συγγραφέας μιας μονογραφίας, ενός ευρετηρίου, έχει συνεπιμεληθεί δύο συλλογικούς τόμους. Κείμενα της έχουν δημοσιευτεί σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.