Θανάσης Τυροβολάς

Ο Θανάσης Τυροβολάς κατέχει τον Μεταπτυχιακό τίτλο «Αφρική και Διεθνής Ανάπτυξη» από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Έχει πάνω από 7 χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε έρευνα, συγγραφή προτάσεων για χρηματοδότηση και διαχείριση έργων. Έχει εργαστεί σε διαφορετικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην Ελλάδα από την έναρξη της «προσφυγικής κρίσης», συμμετέχοντας σε έρευνες, αξιολογήσεις αναγκών καθώς και στη διαχείριση έργων και χρηματοδοτών. Ο Θανάσης Τυροβολάς έχει ακόμα ολοκληρώσει ένα δεύτερο Μεταπτυχιακό τίτλο στην Ανθρωπογεωγραφία από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Η διπλωματική του «Η πολιτική της Χρυσής Βίζας στην Ελλάδα: προνομιούχος μετακίνηση, «επενδυτική έξαρση» και χωρο-κοινωνικές επιπτώσεις» μελέτησε το καθεστώς της Χρυσής Βίζας στην Ελλάδα, ιχνηλατώντας τις χωρο-κοινωνικές επιπτώσεις για τον ντόπιο πληθυσμό. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το φύλο, την μετανάστευση και τον χώρο καθώς και τις αλληλοσυνδέσεις τους. Τέλος, πρόσφατα κατέθεσε αίτηση για τη θέση του Υποψήφιου Διδάκτορα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα της Κοινωνιολογίας.