Αλκιβιάδης Καποκάκης

Ο Αλκιβιάδης Καποκάκης είναι υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεπίβλεψη με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ITE. Το αντικείμενο της διατριβής του αφορά τις εργασιακές σχέσεις στον ελληνόκτητο στόλο, την αγορά εργασίας και την ασφάλιση των εργατών θαλάσσης εργασίας την περίοδο της μετάβασης από το ιστίο στον ατμό. Η διδακτορική έρευνα εκπονείται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ERC Starting Grant Seafaring Lives in Transition, Mediterranean Maritime Labour and Shipping, 1850s-1920s (SeaLiT). Ως μεταπτυχιακός υπότροφος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών έχει εργαστεί σε προγράμματα ταξινόμησης και ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού που αφορά την οικονομία και την οικονομική πολιτική του ελληνικού κράτους κατά τον 20ο αιώνα.